Estas aquí
Home > Posts tagged "abba gaia"

Abba Gaia: biotecnologia valenciana

Abba Gaiaés una empresa del parc Tecnològic de Paterna que s'ocupa de biotecnologia. Va ser constituïda en l'abril del 2008 amb la iniciativa d'utilitzar la biotecnologia per a contribuir a la millora del medi ambient. A hores d'ara Abba Gaiafa ús de la tècnica de fitorremediació per a alliberar els sòls, aigües i fangs de la contaminació produïda per metalls pesants principalment, a més d'altres contaminants. Esta tècnica consistix en un procés d'extracció i acumulació de metalls pesants del substrat per mitjà de l'ús de plantes. Abba Gaia va seleccionar la Nicotiana glauca, una varietat de tabac, com la ferramenta principal del procés de descontaminació, a causa de les seues immillorables característiques naturals per a absorbir metalls a través del seu ampli sistema radicular i acumular-los en les fulles, eliminant-los del medi que la rodeja. Posteriorment, es va procedir a modificar genèticament la Nicotiana glauca aconseguint potenciar així la seua capacitat natural d'acumulació de metalls. Abba Gaia és una empresa clarament inclinada a la millora i el desenrotllament de la tecnologia ambiental però este no és l'únic sector en què treballa. Els sectors d'energies renovables, agroalimentaris, vitivinícola-enològic i medicofarmacèutic entre altres, per mitjà de l'aplicació dels resultats d'investigacions prèviament realitzades per la directiva

Abba Gaia: biotecnología valenciana

Abba Gaia es una empresa del Parque Tecnologico de Paterna que se ocupa de biotecnologia. Fue constituida en el abril de 2008 con la iniciativa de utilizar la biotecnología para contribuir a la mejora del medio ambiente. A día de hoy Abba Gaia hace uso de la técnica de fitorremediación para liberar los suelos, aguas y lodos de la contaminación producida por metales pesados principalmente, además de otros contaminantes. Esta técnica consiste en un proceso de extracción y acumulación de metales pesados del sustrato mediante el uso de plantas. Abba Gaia seleccionó a Nicotiana glauca, una variedad de tabaco, como la herramienta principal del proceso de descontaminación, debido a sus inmejorables características naturales para absorber metales a través de su amplio sistema radicular y acumularlos en las hojas, eliminándolos del medio que la rodea. Posteriormente, se procedió a modificar genéticamente a Nicotiana glauca consiguiendo potenciar así su capacidad natural de acumulación de metales. Abba Gaia es una empresa claramente inclinada a la mejora y el desarrollo de la tecnología ambiental pero éste no es el único sector en el que trabaja. Los sectores de energías renovables, agroalimentarios, vitivinícola-enológico y médico-farmacéutico entre otros, mediante la aplicación de los resultados de investigaciones previamente realizadas por

Top