Estas aquí
Home > Posts tagged "alginet"

El Pater inicia un curs gratuït sobre gestió empresarial per a persones emprenedores a Alginet

El Pacte Territorial per l’Ocupació en la Ribera (PATER) ha iniciat a Alginet un curs gratuït sobre gestió empresarial destinat a 20 persones emprenedores, que es durà a terme fins al pròxim 24 de febrer, amb una duració total de 20 hores. Esta acció formativa es divideix en cinc blocs diferents. A l’inici de cada bloc es realitza una presentació teòrica del tema, a la que segueix la resolució d’un exercici o cas típic plantejat per la docent, metodologia que és reforçada per la resolució de les pràctiques que efectua l’alumnat en classe. La formació sobre la gestió d’un negoci és “clau per a la permanència del mateix en el mercat”, ha destacat la presidenta del PATER, Rosa Sebastià, qui ha puntualitzat que a més dels coneixements teòrics s’ofereix als participants la resolució d’unes qüestions pràctiques que  “ajudaran a entendre millor i manejar-se amb solvència en totes aquelles situacions en què es poguera trobar un emprenedor en el dia a dia de la seua empresa”. D’esta manera, en el primer dels mòduls del taller s’informa sobre els tipus d’empresa que es poden crear a Espanya i els documents mercantils existents, com l’albarà, la comanda i la factura i la seua transcendència fiscal. En

Pater: Curso gratuito sobre gestión empresarial en Alginet el 24 de Febrero

El Pacto Territorial por el Empleo en la Ribera (PATER) ha iniciado en Alginet un curso gratuito sobre gestión empresarial destinado a 20 personas emprendedoras, que se llevará a cabo hasta el próximo 24 de febrero, con una duración total de 20 horas. Esta acción formativa se divide en cinco bloques diferentes. Al inicio de cada bloque se realiza una presentación teórica del tema, a la que sigue la resolución de un ejercicio o caso típico planteado por la docente, metodología que es reforzada por la resolución de las prácticas que ha efectúa el alumnado en clase. La formación sobre la gestión de un negocio es “clave para la permanencia del mismo en el mercado”, ha destacado la presidenta del PATER, Rosa Sebastià, quien ha puntualizado que además de los conocimientos teóricos se ofrece a los participantes la resolución de unas cuestiones prácticas que “ayudarán a entender mejor y manejarse con solvencia en todas aquellas situaciones en las que se pudiera encontrar un emprendedor en el día a día de su empresa”. De este modo, en el primero de los módulos del taller se informa sobre los tipos de empresa que se pueden crear en España y los documentos mercantiles existentes, como

Top