Estas aquí
Home > Posts tagged "geotermia"

Energesis: Javier F. Urchueguía nomenat president del Panell Europeu de Geotèrmia

.Javier F. Urchueguía, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, soci fundador de Energesis i copresident del grup de geotèrmia de baixa entalpia de l’Associació de Productors d’Energies Renovables (APPA), ha sigut triat nou president del Panell Europeu de Geotèrmia. Este nomenament és un reconeixement al treball que Javier Urchueguía ha desenrotllat com a vicepresident d'este mateix Panell des de novembre del 2009, així com a la labor investigadora i divulgativa de la geotèrmia que realitza com a membre de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Geotèrmia, a la que representa en el si d'esta organització europea. El nou president del Panell Europeu de Geotèrmia ha declarat estar molt agraït a tots aquells que han depositat la seua confiança en ell per a ocupar la Presidència del Panell. “Els pròxims mesos són claus per a la geotèrmia dins del futur energètic europeu i espanyol i des del Panell treballarem perquè ocupe el lloc que mereix dins del sector de les energies renovables”. El Panell de Geotèrmia està integrat en la Plataforma Europea de Calefacció i Refrigeració Mitjançant Energía Renovable (ETP-RHC). Esta agrupació és un òrgan consultiu de la Comissió Europea de l'Energia que treballa en la investigació i el desenrotllament de fonts de climatització renovables. Energesis “Politècnica” Energesis va ser

Energesis: Javier F. Urchueguía nombrado Presidente del Panel Europeo de Geotermia

Javier F. Urchueguía, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, socio fundador de Energesis y copresidente del grupo de geotermia de baja entalpía de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), ha sido elegido nuevo Presidente del Panel Europeo de Geotermia. Este nombramiento es un reconocimiento al trabajo que Javier Urchueguía ha desarrollado como Vicepresidente de este mismo Panel desde noviembre de 2009, así como a la labor investigadora y divulgativa de la geotermia que realiza como miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia, a la que representa en el seno de esta organización europea. El nuevo presidente del Panel Europeo de Geotermia ha declarado estar muy agradecido a todos aquellos que han depositado su confianza en él para ocupar la Presidencia del Panel. “Los próximos meses son claves para la geotermia dentro del futuro energético europeo y español y desde el Panel trabajaremos para que ocupe el puesto que merece dentro del sector de las energías renovables”. El Panel de Geotermia está integrado en la Plataforma Europea de Calefacción y Refrigeración Mediante Energía Renovable (ETP-RHC). Esta agrupación es un órgano consultivo de la Comisión Europea de la Energía que trabaja en la investigación y el desarrollo de fuentes de climatización renovables. Energesis “Politécnica” Energesis fue creada en

Top